Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

 

Update: 11 mei 2020

 

Extra voorzorgsmaatregelen in verband met corona:

 

 • Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft;
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst van de praktijk. Gelieve daarna zo min mogelijk oppervlakken aan te raken. Raak in ieder geval uw mobiele telefoon en gezicht niet meer aan;
 • Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand. Zie belijning;
 • Het toilet is uit voorzorg afgesloten;
 • Kom niet te vroeg de praktijk binnen, liefst vlak voor de afspraaktijd;
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen;
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk;
 • Voor de behandeling laten wij u 1 minuut spoelen met waterstofperoxide;
 • Tijdens de behandeling nemen wij soms aanvullende maatregelen;
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers op;
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

 

Afbellen bij verdenking op corona

 

Bel uw afspraak af als:

 • U zelf of een van uw huisgenoten corona heeft;
 • U zelf of een van uw huisgenoten symptomen van corona heeft (verkoudheidsklachten, koorts);
 • U recent in contact bent geweest met iemand die corona heeft;
 • U verkoudheidsklachten of koorts heeft.

 

 

Spoed en noodzakelijke mondzorg

 

Uiteraard zijn wij voor alle patiënten bereikbaar voor spoed en noodzakelijke mondzorg. Hiervoor moet er altijd vooraf telefonisch contact worden opgenomen met de praktijk. Er zal dan met u overlegd worden wat er in uw geval gedaan moet worden. ’s Avonds, in het weekend en op feestdagen is de dienstdoende tandarts bereikbaar op 06-53737162.

 

Risicogroepen kunnen niet altijd (direct) behandeld worden. Neem bij acute klachten wel altijd contact op met de praktijk zodat we u kunnen adviseren.

 

Voorlopig hebben we een groot tekort aan capaciteit. Twijfel echter niet om te bellen bij acute problemen. Indien nodig maken wij hier tijd voor vrij en doen we wat nodig is om u van uw acute problemen af te helpen.

 

Risicogroepen

 

De reguliere mondzorg is nog niet (volledig) toegankelijk voor mensen uit risicogroepen.

 

Voor de volgende risicogroepen is acute mondzorg en reguliere mondzorg niet toegankelijk: De personen met corona of huisgenoten met corona. De personen met symptomen passend bij corona of huisgenoten met deze symptomen (verkoudheidsklachten, koorts). Personen met verhoogde kans op infectie.

 

Voor personen van 70 jaar en ouder en voor personen met gezondheidsproblemen dient er een individuele afweging gemaakt te worden over de noodzakelijkheid van de behandeling enerzijds en de risico’s voor de algemene gezondheid anderzijds. Deze afweging maken wij in overleg met u.

 

Triage

 

Afspraken maken kan alleen telefonisch. Zonder afspraak mag u de praktijk niet in. Voor reguliere mondzorg kunnen we alleen patiënten toelaten in de praktijk waarvan wij met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.  Bereid u daarom voor dat bij het maken van een behandelafspraak een aantal vragen gesteld zullen worden.

 

Geplande afspraken

 

Met betrekking tot het opnieuw inplannen of verzetten van de afspraken die door de coronamaatregelen niet door konden gaan, verzoeken wij u vriendelijk om niet zelf te bellen naar de praktijk. Wij nemen hiervoor contact met u op.

 

Periodieke controles

 

Alle reeds geplande afspraken voor periodieke controles tussen 16 maart en 1 juli komen te vervallen. We willen u vragen of het mogelijk is om de vervallen afspraken voor controles 6 maanden door te schuiven. Sowieso is het niet mogelijk om vóór 1 juli op controle te komen. Uiteraard laten wij u niet aan uw lot over en dus is het wel mogelijk om een spoedafspraak in te plannen bij (verdenking op) acute problemen.

 

 

Uitlopen

 

Soms zit een behandeling tegen en is deze niet binnen de geplande tijd afgerond. Om onderling contact tussen patiënten te voorkomen en om het aantal in het pand aanwezige personen te beperken, wordt er strikt volgens planning behandeld. Uitlopen is niet mogelijk en daarom plannen we alle afspraken ruimer in. Indien de behandeling niet op tijd afgerond kan worden, moet er een vervolgafspraak worden ingepland. Verder kunnen we nu ook per afspraak minder doen, dus zult u vaker meerdere afspraken nodig hebben bij uitgebreidere behandelingen.

 

 

Declaraties

 

Tot op heden stuurt Tandarts aan Zee de declaraties rechtstreeks naar u. Dit gaat in de toekomst wellicht veranderen (factoringmaatschappij / verzekeraar). Dit doen wij met inachtneming van de AVG en andere geldende privacy voorwaarden. Hierbij verwijzen wij u naar ons privacy beleid op de website www.tandartsaanzee.nl. Wij vernemen graag van u indien u niet akkoord bent met de inhoud hiervan. Wij gaan zorgvuldig om met de door u aan ons toevertrouwde informatie.