Behandelingen

Behandelingen

Kindertandheelkunde

Kinderen zijn van harte welkom bij Tandarts aan Zee! We plannen extra veel tijd in voor kinderen, we zijn rustig en we zijn lief, zodat uw kind zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelt.

 

Door bij de kinderen veel aandacht te hebben voor preventie, worden veel gebitsproblemen en wordt ook tandartsangst voorkomen. Wij geven ouders uitleg over voeding en mondhygiëne bij kinderen. Natuurlijk geven we de kinderen zelf ook zo veel mogelijk uitleg over wat ze zelf kunnen doen voor een gezonde mond.

 

Kinderprogramma

Tandarts aan Zee werkt aan een preventieprogramma speciaal voor kinderen. Dit houdt in dat er op bepaalde dagen een speciale ‘kindermiddag’ zal worden georganiseerd. De ervaring bij andere praktijken leert namelijk dat zo’n kinderprogramma veel gebitsproblemen voorkomt en dat hierdoor ook tandartsangst kan worden voorkomen. Kinderen die aan een kinderprogramma hebben meegedaan gaan vaak lachend naar de tandarts.

 

Behandelingen

 Wanneer uw kind een behandeling nodig heeft dan plannen we daar extra veel tijd voor in, zodat er voor uw kind voldoende aandacht is om een rustige behandeling uit te kunnen voeren.

 

We maken nooit lange afspraken voor kinderen omdat kinderen zo’n lange behandeling vaak niet overzien. En als een kind iets niet overziet, dan wordt het bang. Dit zorgt ervoor dat uw kind bij meerdere problemen ook meer dan een afspraak zal krijgen.

 

Pijn lijden bij de tandarts is een van de grootste oorzaken van het ontwikkelen van tandartsangst. Als uw kind een paar keer pijn heeft geleden bij de tandarts, wil het nooit meer terug naar de tandarts. Dit is de reden dat we bij het vullen bij kinderen bijna altijd verdoven. Met een juiste aanpak zijn kinderen vaak heel gemakkelijk te verdoven en na het verdoven zijn ze vaak super relaxed tijdens de behandeling.